[Khym x YBY1] 🔥🐲 Heavenly Kayn & Morgana Flex🔥🐲

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Update 14.13

7
Heavenly
Heavenly
1
Great
Great
2
Sage
Sage
2
Duelist
Duelist
2
Ghostly
Ghostly
2
Reaper
Reaper
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Lee Sin
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Kayn
Wukong
Thief's Gloves
Wukong
Kha'Zix
Kha'Zix
Qiyana
Qiyana
Neeko
Neeko
Malphite
Malphite
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Morgana
Soraka
Soraka
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Wukong
Thief's Gloves
Kha'Zix
Qiyana
Neeko
Malphite
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Soraka

Items for Kayn

Hand Of Justice
Hand Of Justice
Last Whisper
Last Whisper
Edge of Night
Edge of Night
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Bloodthirster
Bloodthirster
Deathblade
Deathblade
Hextech Gunblade
Hextech Gunblade
Prowler's Claw
Prowler's Claw
Death's Defiance
Death's Defiance
Mittens
Mittens
Suspicious Trench Coat
Suspicious Trench Coat

According to Huanmie, BiS is HoJ + LW + EoN, but keep in mind LW will waste 30% Shred from Irelia

Kai'Sa Xayah are nerfed so EoN might not necessary


Theo thầy Huấn, best đồ là Bàn tay + Cung xanh + Áo choàng bóng tối, nhưng lưu ý Cung xanh sẽ phí 30% giảm giáp từ Ire

Kai'Sa Xayah đã bị nerf nên Áo choàng BT có thể ko cần thiết

Advertisement

Early game

3
Heavenly
Heavenly
3
Fated
Fated
2
Reaper
Reaper
2
Arcanist
Arcanist
2
Duelist
Duelist
Kha'Zix
Kha'Zix
Neeko
Neeko
Ahri
Ahri
Yasuo
Yasuo
Qiyana
Hand Of Justice
Edge of Night
Qiyana
Qiyana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Qiyana
Kindred
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Kindred
Kha'Zix
Neeko
Ahri
Yasuo
Qiyana
Hand Of Justice
Edge of Night
Qiyana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Kindred
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap

Lv 8

5
Heavenly
Heavenly
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Sage
Sage
2
Reaper
Reaper
2
Duelist
Duelist
2
Ghostly
Ghostly
Kha'Zix
Kha'Zix
Malphite
Malphite
Diana
Diana
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Lee Sin
Neeko
Neeko
Qiyana
Qiyana
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Morgana
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Kayn
Kha'Zix
Malphite
Diana
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Neeko
Qiyana
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
  • Stabilize your board at lv 8 with Morgana + Kayn
  • At lv 9, put Wukong first then slowly cap your board with 5 cost

14.9 B: This team needs a good tank and Kayn is our main carry, always slam Heavenly emblem on Lee Sin


  • Ổn định đội hình ở cấp 8 với Morgana + Kayn
  • Ở cấp 9, thêm Ngộ Không rồi xoay dần sang các tướng 5 vàng

14.9 B: Team này cần 1 đứa tank và KAyn là carry chính, luôn lắp ấn Thiên cung cho Lee Sin

Advertisement

Lv 9

7
Heavenly
Heavenly
1
Great
Great
2
Sage
Sage
2
Reaper
Reaper
2
Duelist
Duelist
2
Ghostly
Ghostly
Kha'Zix
Kha'Zix
Malphite
Malphite
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Lee Sin
Wukong
Thief's Gloves
Wukong
Neeko
Neeko
Qiyana
Qiyana
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Kayn
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Morgana
Soraka
Soraka
Kha'Zix
Malphite
Lee Sin
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Wukong
Thief's Gloves
Neeko
Qiyana
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Soraka

Slam redundant items to Wukong, normally the game ends at this point, but in case you want to cap higher


Lắp trang bị thừa cho Wukong, thường thì đến đây là hết game nhưng trừ khi bạn có thể nâng cấp hơn nữa

Lv 9 2* Udyr/Rakan

1
Lovers
Lovers
9
Heavenly
Heavenly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
1
Great
Great
2
Altruist
Altruist
2
Sage
Sage
2
Reaper
Reaper
2
Behemoth
Behemoth
2
Ghostly
Ghostly
Rakan
Heavenly Emblem
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Rakan
Kha'Zix
Kha'Zix
Malphite
Malphite
Neeko
Neeko
Udyr
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Udyr
Udyr
Heavenly Emblem
Gargoyle Stoneplate
Crownguard
Udyr
Qiyana
Qiyana
Soraka
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Edge of Night
Blue Buff
Wukong
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Kayn
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Morgana
Rakan
Heavenly Emblem
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Kha'Zix
Malphite
Neeko
Udyr
Heavenly Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Udyr
Heavenly Emblem
Gargoyle Stoneplate
Crownguard
Qiyana
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Edge of Night
Blue Buff
Kayn
Hand Of Justice
Last Whisper
Edge of Night
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Advertisement

Positioning with tank Udyr (Xếp bài với Udyr tank)

7
Heavenly
Heavenly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
1
Great
Great
2
Sage
Sage
2
Behemoth
Behemoth
2
Reaper
Reaper
2
Ghostly
Ghostly
Malphite
Malphite
Qiyana
Qiyana
Kha'Zix
Kha'Zix
Neeko
Neeko
Udyr