[Khym x YBY1] 🔥🐲 Sage Sylas (Hiền giả)🔥🐲

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
1
Artist
Artist
3
Altruist
Altruist
3
Sage
Sage
3
Bruiser
Bruiser
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
3
Storyweaver
Storyweaver
Riven
Riven
Diana
Diana
Wukong
Wukong
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Galio
Sylas
Ionic Spark
Adaptive Helm
Crownguard
Sylas
Rakan
Rakan
Zyra
Zyra
Soraka
Soraka
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Hwei
Morellonomicon
Spear of Shojin
Archangel's Staff
Hwei
Riven
Diana
Wukong
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Sylas
Ionic Spark
Adaptive Helm
Crownguard
Rakan
Zyra
Soraka
Kayle
Talisman of Might
Hwei
Morellonomicon
Spear of Shojin
Archangel's Staff

14.12 gameplam | lối chơi

Only play when you see Hwei at lv 8:

  • Sylas used to be strong and uncontested. Currently Yone, Alune, Syndra and Kai'Sa players buy him
  • Hwei can solve this problem and is stronger than Morgana

Chỉ chơi khi có Hwei ở lv 8:

  • Sylas từng mạnh và ít bị tranh. Giờ bị quây bởi nhà Yone, Alune, Syndra và Kai'Sa
  • Hwei giải quyết vấn đề này và mạnh hơn Morgana

Items for Sylas (Trang bị)

Adaptive Helm
Adaptive Helm
Ionic Spark
Ionic Spark
Crownguard
Crownguard
Bloodthirster
Bloodthirster
Rabadon's Deathcap
Rabadon's Deathcap
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Zhonya's Paradox
Zhonya's Paradox
Suspicious Trench Coat
Suspicious Trench Coat
Advertisement

Sylas can wear any AP or semi-items

  • Don't miss Zhonya and Suspicious Trench Coat on him
  • Can build with Omnivamp or lots of AP and place on corresponding Sage position
  • It's recommended to have a small AR/MR bonus on him because he dashes into a group of enemies

Sylas có thể mang bất bị trang bị AP hoặc nửa tank nửa dmg

  • Đừng bỏ qua Đồng hồ cát hoặc Áo choàng mờ ám
  • Có thể lên đồ Hút máu hoặc nhiều AP rồi xếp hàng trên hoặc dưới với Hiền giả
  • Khuyến khích build với một lượng nhỏ giáp/kháng phép vì Sylas lướt vô giữa team địch
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Sylas
Sylas
Zhonya's Paradox
Ionic Spark
Crownguard
Sylas
Sylas
Suspicious Trench Coat
Adaptive Helm
Crownguard
Sylas

Early game

3
Storyweaver
Storyweaver
2
Warden
Warden
2
Dryad
Dryad
2
Bruiser
Bruiser
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Garen
Adaptive Helm
Gargoyle Stoneplate
Garen
Rek'Sai
Rek'Sai
Riven
Riven
Zyra
Spear of Shojin
Zyra
Gnar
Gnar
Kayle
Talisman of Might
Garen
Adaptive Helm
Gargoyle Stoneplate
Rek'Sai
Riven
Zyra
Spear of Shojin
Gnar
Advertisement

Don't slam Crownguard in early game, it's decent on Sylas but bad in other teams


Đầu game ko nên lắp Vương miện, mạnh cho Sylas nhưng yếu với mấy team khác

Lv 8

1
Artist
Artist
3
Sage
Sage
4
Bruiser
Bruiser
2
Altruist
Altruist
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Ghostly
Ghostly
Hwei
Hwei
Kayle
Kayle
Aatrox
Aatrox
Galio
Gargoyle Stoneplate
Galio
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Sylas
Riven
Riven
Zyra
Zyra
Soraka
Soraka
Diana
Diana
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Hwei
Kayle
Aatrox
Galio
Gargoyle Stoneplate
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Riven
Zyra
Soraka
Diana
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon

If you find Rakan, Wukong or Hwei at lv 8, replace Aatrox


Nếu bạn có Rakan, Wukong hoặc Hwei ở lv 8 bỏ Aatrox ra

Advertisement

Lv 9

4
Sage
Sage
1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
1
Artist
Artist
3
Altruist
Altruist
3
Bruiser
Bruiser
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
3
Storyweaver
Storyweaver
Kayle
Kayle
Diana
Diana
Soraka
Soraka
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Archangel's Staff
Morgana
Rakan
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Rakan
Riven
Riven
Zyra
Zyra
Galio
Gargoyle Stoneplate
Galio
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Sylas
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Wukong
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Archangel's Staff
Hwei
Kayle
Diana
Soraka
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Archangel's Staff
Rakan
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Riven
Zyra
Galio
Gargoyle Stoneplate
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Archangel's Staff

With redundant items, cap your board with itemized Wukong and Rakan. 4 Sage is better than 4 Bruiser

2* Hwei can replace Morgana, he heals and deals more damage than 4 Sage Morgana


Với đồ thừa, nâng cấp bàn mạnh nhất với Wukong và Rakan. 4 Hiền giả mạnh hơn 4 Đấu sĩ

Hwei 2* có thể thay Morgana, hồi máu và gây dmg mạnh hơn Morgana 4 Hiền già

Augments

2-1
Band of Thieves I
Stationary Support I
Learning to Spell
3-2
Two Healthy
Inspiring Epitaph
Altruist Crest
Sleight of Hand
New Recruit
Roll The Dice
4-2
Best Friends I
Harmacist I
Heavy Hitters
Unified Resistance II
Combat Caster
Jeweled Lotus III
Advertisement

Two Healthy (Khoẻ mạnh kép): Aatrox > Diana

Changelog

14.8 B: initial release

14.9: Update augments, lv 8 note and Hwei