Sign up

[Set 11] Aphelios reroll - Master Class 👀

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
5
Fated
Fated
2
Behemoth
Behemoth
2
Porcelain
Porcelain
2
Warden
Warden
2
Sniper
Sniper
2
Arcanist
Arcanist
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Thresh
Amumu
Amumu
Sett
Sett
Ornn
Ornn
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Aphelios
Syndra
Blue Buff
Hextech Gunblade
Archangel's Staff
Syndra
Ahri
Ahri
Ashe
Ashe
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Amumu
Sett
Ornn
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Syndra
Blue Buff
Hextech Gunblade
Archangel's Staff
Ahri
Ashe

Items for Aphelios

Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Red Buff
Runaan's Hurricane
Runaan's Hurricane
Quicksilver
Quicksilver
Infinity Edge
Infinity Edge
Deathblade
Deathblade
Giant Slayer
Giant Slayer

Source: https://www.reddit.com/r/CompetitiveTFT/comments/1bmaxlj/tft_calculators11_ad_items_analysis_always_grab/

You want to play Aphelios if you got his items, 2 atk speed + 1 damage items: Guinsoo is a must, then Red Buff > GS + Runaan > IE/DB/GS

Aphelios dmg mostly come from his normal atk, his BiS are Guinsoo + Runaan + RB, but this cost you 4 bows. The optimal way is slaming Guinsoo first then RB > QS, last item can be anything because Runaan only make a small different.

In this topic my default Aphelios items are Guinsoo + RB + IE.

Advertisement

Nguồn: https://www.reddit.com/r/CompetitiveTFT/comments/1bmaxlj/tft_calculators11_ad_items_analysis_always_grab/

Bạn chơi Aphe khi bạn có đồ, 2 đồ tốc đánh+ 1 đồ dmg: cuồng đao bắt buộc có, rồi đến Red > áo choàng + Runaan > Vô cực/Diệt/KiếmTT

Aphe gây dmg chủ yếu từ đòn đánh thường, nên combo mạnh nhất là cuồng đao + Runaan + Red, nhưng bạn cần 4 cây cung. Để tối ưu thì Guinsoo trước rồi thêm đồ tốc đánh, món cuối lấy vô cực cũng không quá thiếu dmg

Trong bài này đồ Aphe mặc định là Guinsoo + Red + VC

Early game

3
Mythic
Mythic
2
Ghostly
Ghostly
2
Sniper
Sniper
2
Behemoth
Behemoth
Caitlyn
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Caitlyn
Kog'Maw
Kog'Maw
Cho'Gath
Cho'Gath
Shen
Shen
Neeko
Gargoyle Stoneplate
Neeko
Caitlyn
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Kog'Maw
Cho'Gath
Shen
Neeko
Gargoyle Stoneplate
Advertisement

Besides getting Aphelios BiS, scout lobby carefully for Fated Syndra and Sniper Ashe player who also buy him or make sure you have champion duplicators

Caitlyn is the best AD carry opener, easy flex into other AD comp

Ahri atk speed opener isn't bad, but you are forcing yourself playing Aphe


Ngoài việc kiếm Aphe, soi lobby kĩ xem có nhà Syndra định mệnh hay Ashe bắn tỉa hay ko, vì cả 2 đều mua Aphe, nếu có thì chỉ nên chơi với máy nhân bản

Đầu game def Caitlyn là ngon nhất, dễ flex sang bài AD khác

Ahri cầm đồ tốc đánh dễ chơi hơn, nhưng gần như là bạn đang ép mình chơi Aphe

Early game alternative

2
Heavenly
Heavenly
3
Fated
Fated
2
Duelist
Duelist
2
Reaper
Reaper
Ahri
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Ahri
Yasuo
Gargoyle Stoneplate
Yasuo
Qiyana
Qiyana
Kindred
Kindred
Kha'Zix
Kha'Zix
Ahri
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Yasuo
Gargoyle Stoneplate
Qiyana
Kindred
Kha'Zix
Advertisement

Lv 7 rolling

5
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Sniper
Sniper
2
Porcelain
Porcelain
Ahri
Ahri
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Aphelios
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Thresh
Syndra
Syndra
Yasuo
Yasuo
Amumu
Amumu
Ashe
Ashe
Ahri
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Syndra
Yasuo
Amumu
Ashe

Rolling until 3* Aphelios OR Thresh, then lv 8 and golden other 3 cost and finding Sett. DON'T stay at lv 7 to golden both unless you are close like 1 more copy, your board is strong enough to level up.

Keep Ornn for lv 8


Roll đến khi có 3* Aphe HOẶC Thresh, rồi lên lv 8 roll tiếp 3 sao còn lại và kiếm Sett. Chỉ roll 3 sao cả 2 khi 1 đứa kia cũng sắp 3 sao, vì team của bạn đã đủ mạnh để def lv 8 rồi

Giữ Ornn cho lv 8 nữa nha

Advertisement

Lv 8

5
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Sniper
Sniper
2
Behemoth
Behemoth
2
Warden
Warden
2
Porcelain
Porcelain
Ahri
Ahri
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Aphelios
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Thresh
Sett
Sett
Syndra
Blue Buff
Hextech Gunblade
Archangel's Staff
Syndra
Amumu
Amumu
Ashe
Ashe
Ornn
Ornn
Ahri
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Thresh
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Sett
Syndra
Blue Buff
Hextech Gunblade
Archangel's Staff
Amumu
Ashe
Ornn

Althought Yorick activate traits perfectly, Ornn is better for late game

Syndra items: BB/Shojin/AH + 2 AP, BB + GB + AS are the best combo, not only give her raw AP (Fated already gives her dmg bonus), but also healing for frontline for stacking Guinsoo and GB.

After that prefer tank items for frontline


Yorick có thể kích full hệ nhưng cuối game ko bằng Ornn

Đồ Syndra: Blue/Shojin/Mũ thích nghi + 2 AP. Combo ổn nhất là Blue + Quyền trượng + Kiếm súng, ko chỉ cho AP thuần (vì định mệnh Syndra đã cho sẵn sát thương cộng thêm) còn giúp dàn tank sống lâu hơn

Sau đó ưu tiên đồ cho dàn tank

Advertisement

Lv 7 alternative (Phiên bản roll chết ở lv 7)

Boiling Point
Boiling Point
Two for One
Two for One
Infernal Contract
Infernal Contract

Play this version when one got one of these augments (Boiling Point need Porcelain Emblem)


Chỉ chơi khi có một trong ba lõi này (Điểm sôi sục cần ấn Sứ thanh hoa)

Advertisement
3
Fated
Fated
2
Ghostly
Ghostly
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
2
Arcanist
Arcanist
2
Warden
Warden
2
Porcelain
Porcelain
Shen
Shen
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Aphelios
Thresh
Thresh
Syndra
Syndra
Illaoi
Illaoi
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Amumu
Ashe
Ashe
Shen
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Thresh
Syndra
Illaoi
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Ashe

Keep Shen if you start with Caitlyn opener, stay at lv 7 to golden your board.

Amumu and Illaoi are better item holders, I prefer Amumu as a main tank because he is less contested than Illaoi.

Then go straight to lv 9


Giữ Shen nếu đầu game bạn def form Caitlyn, mạ vàng team ở lv 7

Amumu hoặc Illaoi giự đồ tank ngon nhất, ưu tiên Amumu vì ít bị tranh dễ 3* hơn

Đủ form thì đẩy thẳng lv 9

Advertisement

Lv 9

1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Behemoth
Behemoth
4
Warden
Warden
4
Fated
Fated
2
Ghostly
Ghostly
2
Sniper
Sniper
2
Arcanist
Arcanist
2
Porcelain
Porcelain
Shen
Shen
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Red Buff
Aphelios
Thresh
Thresh
Ornn
Ornn
Udyr
Udyr
Syndra
Syndra
Illaoi