Sign up

[Set 11] Everything about Ghostly 👻 (Brief explanation)

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
6
Ghostly
Ghostly
Caitlyn
Caitlyn
Shen
Shen
Aatrox
Aatrox
Illaoi
Illaoi
Kayn
Kayn
Morgana
Morgana
Caitlyn
Shen
Aatrox
Illaoi
Kayn
Morgana

Table of contents (Mục lục)

 • How Ghostly works (as brief as possible)
 • How to play Ghostly effectively
 • How to fight against Ghostly
 • Ghostly comp list

 • Cơ chế U Linh (ngắn gọn nhất có thể)
 • Chơi U Linh hiệu quả
 • Cách đấm nhau với U Linh
 • Các đội hình U Linh
Advertisement

How Ghostly works (Cơ chế U Linh)

Ghostly amplifies damage taken to the victim, and any damage multiplier source will skyrocket the damage output.

Skipping mathematical explain, here are the highest damage multiplier sources:

 • Critical strike: crit dmg normally deals 40% bonus, the highest multiplication. No matter what you play IE/JG is a must with Ghostly
 • Tattoo of Toxin: 33% more dmg
 • Sniper: deals more 7%/15%/30% damage per hex. Normally at 2 sniper, 5 hexes equal 35% dmg bonus
 • Shred and Sunder: 30% reduce AR/MR. Shred is a must because Spectre ghosts deal AP damage
 • GS, Guardbreaker, Syndra Fated bonus...

Tướng địch bị U Linh khuyếch đại sát thương nhận vào, nên bất kì nguồn khuyếch đại sát thương gây ra nào cũng tăng rất nhiều dmg

Dẹp giải thích toán qua 1 bên, top các nguồn tăng sát thương nhiều nhất:

 • Sát thương chí mạng: bình thường tăng 40% sát thương, là nguồn tăng cao nhất nên chơi U Linh luôn ghép Vô cực/Găng bảo thạch
 • Hình Xăm Độc Dược: 33% sát thương cộng thêm
 • Bắn tỉa: gây thêm 7%/15%/30% sát thương mỗi ô khoảng cách. Bình thường với 2 Bắn tỉa, 5 ô gây thêm 35% dmg
 • Phân tách/Cào xé: 30% giảm giáp/kp. Cào xé bắt buộc phải có vì mấy con ma gây sát thương phép
 • Diệt, Chuỳ xuyên phá, Hiệu ứng định mệnh của Syndra...
Advertisement

How to play Ghosly effectively? (Chơi U Linh hiệu quả)

Ghostly creates Spectre when dealing and taking damage, obviously taking damage is the faster way to stack Ghostly. As a result, your main tank is always a Ghostly unit, even if you have a Ghostly emblem, prefer to put it on a tank unit

You want to focus Spectre on a single target unit: place Ghostly units together like this board then Senna will stack Spectre from the left opponent board to the right. Most of the time, the opponent's main tank will be placed in the middle

Because we want to execute a unit fast to pass the Spectre, whatever carry you play around Ghostly must be a high single-damage unit: Senna, Kai'Sa, Syndra, Ashe/Aphelios is just a bit behind but it's fine (as long as it's not an aoe dmg unit)

Small note: don't let Shen solo frontline or take tons of dmg when the round starts, we want to keep Ghostly frontline as long as possible. That's why I put the weakest tank (Aatrox) in the middle


U LInh tạo ma khi gây/nhận sát thương, dễ thấy rằng nhận dmg tạo ma nhanh hơn. Thành ra tank chính của bạn phải luôn là tướng UL, nếu có ấn UL cũng nên bỏ vào tướng tank

Bạn muốn dồn ma vào một mục tiêu: xếp những tướng UL lại 1 phía như ở dưới và để Senna dồn ma từ hàng ngoài vô trong. Hầu hết tank chính thường xếp ở giữa

Vì chúng ta muốn giết từng tướng địch nhanh để đẩy ma, chơi UL ưu tiên những tướng có dmg đơn mục tiêu mạnh như Senna Kai'Sa Syndra, Ashe/Aphe hơi thọt xíu nhung vẫn chơi được miễn là bạn ko chơi mấy con gây aoe

Lưu ý nhỏ: đừng để Shen solo hàng đầu vì ta muốn mấy con U Linh sống lâu cùng nhau để tích ma, như trong hình mình cũng để con tank yếu nhất (Aatrox) ở giữa

6
Ghostly
Ghostly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
3
Inkshadow
Inkshadow
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
Illaoi
Illaoi
Aatrox
Aatrox
Shen
Shen
Udyr
Udyr
Kayn
Kayn
Senna
Senna
Caitlyn
Caitlyn
Morgana
Morgana
Illaoi
Aatrox
Shen
Udyr
Kayn
Senna
Caitlyn
Morgana
Advertisement

How to fight against Ghostly (Cách đấm nhau với U Linh)

From those rules above:

 • Positioning to separate Spectre: contrary to usual, your main tank should be the first one to scarify
 • Play less aoe or someone continuously dealing lots of small dmg (like Bard, Kai'Sa and Syndra)

Từ các quy tắc ở trên:

 • Xếp bài để tách ma: ngược lại với thông thường, tank chính của bạn nên là đứa đầu tiên chết
 • Hạn chế tướng aoe hoặc tướng gây dmg theo từng đợt nhỏ (Bard, Kai'Sa và Syndra)
Advertisement

Galio takes Ghostly dmg from Cait, Illaoi, Kayn and Senna, other are split equally among your frontline. Your carry avoid Shen and try to clear Illaoi and Kayn.

By the way, this positioning near reduces Sniper damage


Galio nhận dmg ma từ Cait, Illaoi, Kayn và Senna, dàn tank chia đều dmg. Carry của bạn né Shen và tập trung vào Illaoi Kayn

À mà xếp kiểu này gần Senna cũng có thể giảm sát thương từ Bắn tỉa

Ghostly comp list (Đội hình U Linh)

14.10 For now Zyra is the most reliable, other comps only recommend an emblem


14.10 Hiện tại Zyra là uy tín nhất, các team khác chỉ nên chơi với ấn U Linh

Advertisement

Ghostly Zyra

1
Lovers
Lovers
3
Sage
Sage
4
Ghostly
Ghostly
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Altruist
Altruist
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Arcanist
Arcanist
Shen
Gargoyle Stoneplate
Shen
Aatrox
Aatrox
Rakan
Rakan
Diana
Diana
Illaoi
Illaoi
Riven
Riven
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Zoe
Zoe
Shen
Gargoyle Stoneplate
Aatrox
Rakan
Diana
Illaoi
Riven
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Kayle
Talisman of Might
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Zoe

Specific guide here: https://bitly.cx/ghostlyzyra


Giáo án riêng ở đây: https://bitly.cx/ghostlyzyra

Ghostly Senna

6
Ghostly
Ghostly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
3
Inkshadow
Inkshadow
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
Illaoi
Illaoi
Shen
Gargoyle Stoneplate
Shen
Udyr
Udyr
Kayn
Kayn
Aatrox
Aatrox
Senna
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Last Whisper
Senna
Caitlyn
Caitlyn
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Illaoi
Shen
Gargoyle Stoneplate
Udyr
Kayn
Aatrox
Senna
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Last Whisper
Caitlyn
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Advertisement

Inkshadow Emblem Senna (ấn Mặc ảnh)

7
Inkshadow
Inkshadow
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Ghostly
Ghostly
2
Warden
Warden
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
Illaoi
Inkshadow Emblem
Illaoi
Aatrox
Aatrox
Shen
Tattoo of Protection
Shen
Volibear
Volibear
Jax
Jax
Udyr
Tattoo of Force
Tattoo of Vitality
Udyr
Senna
Infinity Edge
Last Whisper
Red Buff
Senna
Kai'Sa
Tattoo of Bombardment
Tattoo of Fury
Tattoo of Toxin
Kai'Sa
Caitlyn
Caitlyn
Illaoi
Inkshadow Emblem
Aatrox
Shen
Tattoo of Protection
Volibear
Jax
Udyr
Tattoo of Force
Tattoo of Vitality
Senna
Infinity Edge
Last Whisper
Red Buff
Kai'Sa
Tattoo of Bombardment
Tattoo of Fury
Tattoo of Toxin
Caitlyn

Ghostly Kai'Sa

1
Lovers
Lovers
6
Ghostly
Ghostly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
3
Inkshadow
Inkshadow
2
Behemoth
Behemoth
2
Warden
Warden
2
Trickshot
Trickshot
Shen
Shen
Aatrox
Aatrox
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Illaoi
Sett
Sett
Udyr
Ghostly Emblem
Udyr
Kayn
Kayn
Kai'Sa
Tattoo of Toxin
Infinity Edge
Last Whisper
Kai'Sa
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Xayah
Xayah
Shen
Aatrox
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Sett
Udyr
Ghostly Emblem
Kayn
Kai'Sa
Tattoo of Toxin
Infinity Edge
Last Whisper
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Xayah

Ghostly Syndra

6
Ghostly
Ghostly
3
Fated
Fated
2
Bruiser
Bruiser
2
Umbral
Umbral
2
Behemoth
Behemoth
2
Warden
Warden
2
Arcanist
Arcanist
Aatrox
Aatrox
Sylas
Ghostly Emblem
Sylas
Shen
Shen
Sett
Sett
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Illaoi
Kayn
Kayn
Thresh
Thresh
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Rabadon's Deathcap
Syndra
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Aatrox
Sylas
Ghostly Emblem
Shen
Sett
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Kayn
Thresh
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Rabadon's Deathcap
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Advertisement

Ghostly Aphelios

6
Ghostly
Ghostly
3
Fated
Fated
2
Warden
Warden
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Illaoi