[Set 11] Fated Dryad Syndra 🌱 Định Mệnh Thần rừng

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

14.12 update

4
Dryad
Dryad
5
Fated
Fated
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
2
Warden
Warden
2
Arcanist
Arcanist
Thresh
Thresh
Annie
Annie
Sett
Thief's Gloves
Sett
Ornn
Ionic Spark
Sunfire Cape
Ornn
Gnar
Gnar
Ahri
Ahri
Kindred
Kindred
Azir
Spear of Shojin
Azir
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Thresh
Annie
Sett
Thief's Gloves
Ornn
Ionic Spark
Sunfire Cape
Gnar
Ahri
Kindred
Azir
Spear of Shojin
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap

Items for Syndra

Adaptive Helm
Adaptive Helm
Blue Buff
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Nashor's Tooth
Archangel's Staff
Archangel's Staff
Hextech Gunblade
Hextech Gunblade
Spear of Shojin
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Jeweled Gauntlet
Giant Slayer
Giant Slayer
Manazane
Manazane
Blighting Jewel
Blighting Jewel
Deathfire Grasp
Deathfire Grasp
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Syndra
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Syndra
Syndra
Blue Buff
Hextech Gunblade
Archangel's Staff
Syndra
Advertisement

Syndra is a single target carry, sometimes she sticks with a tank unit and therefore can't activate 8% dmg bonus from Blue Buff. 2 AH are optimal because they give more AP and the same mana restore time compared to BB + Nashor

BB + GB + AS are great if you have a decent frontline

So 2 AH or BB + Nashor? Normally BB + Nashor in terms of item optimization, but in terms of flexibility (BB is not versatile) it's fine to slam AH in early game and make another one for Syndra. You might want to see slamming items priority in 14.9B here https://bitly.cx/meta149


Vì Syndra là tướng đơn mục tiêu nên đôi khi bị kẹt tank ko thể kíhc hoạt 8% st cộng thêm từ Bùa xanh. 2 Mũ thích nghi tối ưu hơn vì cho nhiều AP hơn mà tốc độ nạp cũng nhanh như Bùa xanh + Nashor

Bùa xanh + Kiếm súng + Quyền trượng sẽ tốt nếu bạn có hàng tank khoẻ

Nên lấy 2 MTN hay Ble + Nashor? Thường là Blue + Nashor nếu nói về tối ưu mảnh đồ, nhưng nếu nói về flex lủng (Blue kén team) ko có gì sai nếu bạn ghép MTN đầu game rồi kiếm thêm 1 cái cho Syndra. Có thể bạn muốn xem trang bị nên ưu tiên ghép ở bản 14.9B ở đây https://bitly.cx/meta149

Sunfire Cape
Sunfire Cape
Morellonomicon
Morellonomicon
Ionic Spark
Ionic Spark
Statikk Shiv
Statikk Shiv

This is a long fight team so Burning is a must, Spark or Shiv based on your Syndra build (2 AH consume 2 cloaks)


Đây là team combat lâu nên phải có thiêu đốt, Nỏ sét hoặc Dao điện tuỳ vào lối build Syndra (2 MTN tốn 2 áo choàng)

Advertisement

Early game

2
Heavenly
Heavenly
3
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Dryad
Dryad
2
Reaper
Reaper
Ahri
Ahri
Yasuo
Gargoyle Stoneplate
Yasuo
Gnar
Gnar
Kindred
Adaptive Helm
Kindred
Kha'Zix
Kha'Zix
Neeko
Neeko
Kindred
Blue Buff
Kindred
Ahri
Yasuo
Gargoyle Stoneplate
Gnar
Kindred
Adaptive Helm
Kha'Zix
Neeko
Kindred
Blue Buff

Lv 8

4
Dryad
Dryad
5
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Behemoth
Behemoth
Ahri
Ahri
Yasuo
Yasuo
Rek'Sai
Rek'Sai
Ornn
Ionic Spark
Sunfire Cape
Ornn
Kindred
Spear of Shojin
Kindred
Gnar
Gnar
Thresh
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Syndra
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Syndra
Ahri
Yasuo
Rek'Sai
Ornn
Ionic Spark
Sunfire Cape
Kindred
Spear of Shojin
Gnar
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth

Lv 9

4
Dryad
Dryad
5
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
2
Warden
Warden
Ahri
Ahri
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Ionic Spark
Sunfire Cape
Ornn
Annie
Annie
Azir
Spear of Shojin
Azir
Kindred
Kindred
Gnar
Gnar
Thresh
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Sett
Bloodthirster
Sett
Ahri
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Ionic Spark
Sunfire Cape
Annie
Azir
Spear of Shojin
Kindred
Gnar
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Sett
Bloodthirster
Advertisement

Lv 9

4
Dryad
Dryad
5
Fated
Fated
2
Arcanist
Arcanist
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
2
Warden
Warden
Ahri
Ahri
Thresh
Thresh
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Ionic Spark
Sunfire Cape
Ornn
Annie
Annie
Azir
Spear of Shojin
Azir
Kindred
Kindred
Gnar
Gnar
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Sett
Bloodthirster
Sett
Ahri
Thresh
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Ionic Spark
Sunfire Cape
Annie
Azir
Spear of Shojin
Kindred
Gnar
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Sett
Bloodthirster

14.12: Annie Gnar > Rek'Sai Sylas

You can cap higher by replacing Annie with a second Syndra or Azir


Có thể max ping thay Annie bằng Syndra hoặc Azir thứ 2

Fated Emblem (ấn ĐM)

4
Dryad
Dryad
7
Fated
Fated
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Arcanist
Arcanist
4
Behemoth
Behemoth
3
Warden
Warden
2
Umbral
Umbral
Ahri
Ahri
Kindred
Kindred
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Aphelios
Gnar
Gnar
Azir
Fated Emblem
Spear of Shojin
Azir
Thresh
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Syndra
Sett
Thief's Gloves
Sett
Ornn
Ionic Spark
Sunfire Cape
Ornn
Illaoi
Illaoi
Lissandra
Spear of Shojin
Lissandra
Yorick
Yorick
Udyr
Thief's Gloves
Udyr
Ahri
Kindred
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Gnar
Azir
Fated Emblem
Spear of Shojin
Thresh
Syndra
Adaptive Helm
Adaptive Helm
Rabadon's Deathcap
Sett
Thief's Gloves