[Set 11] 👻 Ghostly Zyra reroll (U Linh) 👻

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

14.12: Zyra carry ~ Zoe carry

1
Lovers
Lovers
3
Sage
Sage
4
Ghostly
Ghostly
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Altruist
Altruist
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Arcanist
Arcanist
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Shen
Aatrox
Aatrox
Rakan
Rakan
Illaoi
Illaoi
Diana
Diana
Riven
Riven
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Zoe
Zoe
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Aatrox
Rakan
Illaoi
Diana
Riven
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Kayle
Talisman of Might
Morgana
Statikk Shiv
Morellonomicon
Spear of Shojin
Zoe

Itemization

Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Zoe
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zoe
Morgana
Statikk Shiv
Morgana

Normal AP items for Zyra, this team only deals AP dmg (including spectre dmg)so Shred is a must

Shen is scaling with AR so put as many Gargoyle as possible


Đồ AP cho Zyra, team này chỉ gây st phép (bao gồm st ma) nên bắt buộc phải có giảm kháng phép

Shen tỉ lệ với giáp nên lắp thú tượng nhiều nhất có thể

Advertisement

Early game

3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Ghostly
Ghostly
Garen
Garen
Riven
Riven
Shen
Gargoyle Stoneplate
Shen
Zyra
Spear of Shojin
Zyra
Aatrox
Aatrox
Garen
Riven
Shen
Gargoyle Stoneplate
Zyra
Spear of Shojin
Aatrox

Lv 7 rolling

4
Ghostly
Ghostly
2
Sage
Sage
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Arcanist
Arcanist
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Riven
Riven
Zoe
Zoe
Aatrox
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Shen
Illaoi
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Morgana
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Riven
Zoe
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv

2* Zyra + Shen at lv 6 then golden them at lv 7

If you got 3* Illaoi/Zoe, move Shen/Zyra items to them


2* Zyra + Shen ở lv 6 rồi mạ vàng ở lv 7

Nếu bạn có 3* Illaoi/Zoe, chuyển trang bị Shen/Zyra cho họ

Advertisement

Lv 8

1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Ghostly
Ghostly
2
Sage
Sage
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Behemoth
Behemoth
2
Arcanist
Arcanist
Aatrox
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Shen
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Galio
Galio
Illaoi
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Zoe
Zoe
Udyr
Udyr
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Galio
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Zoe
Udyr

Due to 3* both Zyra and Shen, most of the time you stop at lv 8


Vì phải 3* Zyra và Shen, hầu hết bạn dừng lại ở lv 8

Lv 9

1
Lovers
Lovers
3
Sage
Sage
4
Ghostly
Ghostly
2
Altruist
Altruist
2
Dragonlord
Dragonlord
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Arcanist
Arcanist
Aatrox
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Shen
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Riven
Riven
Illaoi
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Zoe
Zoe
Diana
Diana
Rakan
Rakan
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Riven
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Zoe
Diana
Rakan
Advertisement

Ghostly Emblem (ấn U Linh)

8
Ghostly
Ghostly
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Inkshadow
Inkshadow
2
Sage
Sage
2
Behemoth
Behemoth
2
Warden
Warden
2
Sniper
Sniper
Aatrox
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Shen
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zyra
Jax
Jax
Illaoi
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Ghostly Emblem
Senna
Kayn
Kayn
Udyr
Ghostly Emblem
Udyr
Aatrox
Shen
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Zyra
Rabadon's Deathcap
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Jax
Illaoi
Morgana
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Morellonomicon
Caitlyn
Senna