Sign up

[Set 11] Golden board with Everything Must Go! ⭐⭐⭐

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
Everything Must Go!
Everything Must Go!
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Umbral
Umbral
2
Bruiser
Bruiser
2
Sniper
Sniper
Nautilus
Nautilus
Sylas
Sylas
Galio
Galio
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Annie
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Alune
Alune
Kog'Maw
Kog'Maw
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Giant Slayer
Ashe
Nautilus
Sylas
Galio
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Alune
Kog'Maw
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Giant Slayer

Like Fine Vintage in 14.6 this aug is broken if you know how to play, spam before it's nerfed in the next patch xD


Giống Đồ cổ quý giá ở 14.6 rất bựa nếu biết cách chơi, tranh thủ spam trước khi bị nerf

Advertisement

How to play (Cách chơi)

The main strategy here is hitting lv 8 and buying every high cost unit. It's recommended to buy LOW CONTESTED 4 COST units like Invoker Lillia (14.7) below, then golden all of them at lv 8, or 9 if you want 3* cost lol xD

AVOID playing this in Champion Delivery portal, because you get no econ when selling them


Cách đánh là lên lv 8 và mua tất cả tướng 4, 5 tiền. Nên mua TƯỚNG 4 TIỀN KO BỊ TRANH như bài Lillia Thuật sĩ (14.7) như ở dưới, rồi mạ vàng hết team ở lv 8, hoặc lv 9 nếu bạn muốn 5 tiền 3* xD

Né cổng Phân Phối Tướng vì thọt rất nhiều econ vì bán 0 đồng

Lv 8

4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Sniper
Sniper
2
Umbral
Umbral
2
Bruiser
Bruiser
Kog'Maw
Kog'Maw
Nautilus
Nautilus
Alune
Alune
Sylas
Sylas
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Annie
Galio
Galio
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Giant Slayer
Ashe
Kog'Maw
Nautilus
Alune
Sylas
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Steadfast Heart
Galio
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Infinity Edge
Giant Slayer
Advertisement

Tips and Tricks (Mẹo chơi)

Buy all 4 cost units you see, you may want to buy Yone, Bard, Voilibear, Zoe... to grief someone xD

It is recommended to pick at 2-1 or 3-2 when you haven't pivoted, at 4-2 only play when you have good econ

Before monster round, fill the bench so any loot orbs give you champions will turn to gold instead of selling for nothing

I always said don't pick 2 econ/rolling augments (prefer combat augs) but for this one you can choose to push the process faster, 3* 5 cost is completely possible


Mua hết tướng 4 tiền, có thể giam chết cụ mấy nhà Yone, Bard, Volibear, Zoe... xD

Nên lấy ở 2-1 hoặc 3-2 khi chưa chốt bài, ở 4-2 chỉ chơi khi có nhiều tiền

Trước round quái, mua tướng đầy hàng chờ để các báu vật rớt ra tướng tự chuyển thành tiền thay vì bán 0 đồng

Mình luôn bảo ae không nên lấy 2 lõi tiền/roll (ưu tiên lõi đánh nhau) nhưng trường hợp này bạn có thể chọn để đẩy nhanh tiến độ, 3* 5 tiền hoàn toàn khả thi

Changelog

14.7B: initial release

Update an optimal strategy

Advertisement