Sign up

[Set 11] Fast 9 AP Azir & Hwei - Legendary flex

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
1
Spirit Walker
Spirit Walker
1
Artist
Artist
Rakan
Spear of Shojin
Morellonomicon
Rakan
Azir
Spear of Shojin
Morellonomicon
Azir
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Wukong
Udyr
Bloodthirster
Titan's Resolve
Udyr
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Hwei
Lissandra
Spear of Shojin
Morellonomicon
Lissandra
Rakan
Spear of Shojin
Morellonomicon
Azir
Spear of Shojin
Morellonomicon
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Udyr
Bloodthirster
Titan's Resolve
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Lissandra
Spear of Shojin
Morellonomicon

Exp augment

S
The Road Less Traveled
Slammin'+
Venerable Piggy Bank
Hedge Fund
A
Patient Study
Raining Gold+
Epoch
Cluttered Mind
Level Up!
B
Balanced Budget+
Clear Mind

This is a tier list for ONLY fast 9 AP flex, it's not the same on fast 9 Xayah/Irelia. Take piggy bank as an example it's good because this comp is flexible with many exalted, unlike Xayah who sticks with 4 Dragonlord board

14.9: you should play fast 9 with at least one level up augment or a big Fortune cashout


Tier list này CHỈ DÀNH RIÊNG cho fast 9 AP flex, nó ko giống như fast 9 Xayah/Irelia. VD lõi Heo đất mạnh là vì team này cực flex với nhiều biến thể cao cường, ko như Xayah dính với form 4 Long vương

14.9: nên chơi fast 9 với ít nhất một lõi lên cấp hoặc nổ hủ thần tài to

Advertisement

Cluster (Nhóm tướng)

To master this, you have to remember some group of units, people called "cluster". By grouping 5 cost flawlessly you will win the game, or top 8 xD


Để thành thục bạn cần nhớ những nhóm tướng này, vì là tướng 5 tiền nên chỉ cần kết hợp chúng tốt với nhau bạn sẽ thắng game, hoặc top 8 xD

Combining rules (Cách nhóm tướng)

There are 2 groups: big cluster (2) and small cluster (1, 3, 4, 5)

 • (2) is your base combined with non 5 cost 1 at lv 8.
 • You can go straight to lv 9 with a good opener and exp augment, or stabilize a bit at lv 8 for 2 star Morgana OR Kayn hold items.
 • Sell 1, move items, keep (2) cores to combine with 3 or 5 based on the first 2* 5 cost
 • 3, 4 and 5 can mix together, or print items with Liss then sell her later
 • If you want to put more unit, just add Hwei > Sage, Dragonlord

In short, save your HP hen find Rakan, Wukong and 2* Azir/Hwei group at lv 9


Có 2 nhóm: lớn (2) và nhỏ (1, 3, 4, 5)

 • (2) là nền tảng để kết hợp các nhóm còn lại
 • Bán (1) chuyển trang bị, giữ lại (2) kết hợp với (3) hoặc (5) dựa trên 5 tiền 2 sao đầu tiên
 • (3), (4) và (5) có thể kết hợp với nhau, hoặc bỏ tạm Lissandra farm đồ xong bán
 • Nếu bạn muốn bỏ thêm tướng, Hwei > Hiền giả, Long vương

Tóm lại, def máu tốt rồi lên lv 9 kiếm Rakan, Wukong và 2* nhóm Azir/Hwei ở lv 9

Advertisement

Early game (Đầu game)

Play what you got, unless you got exp aug at 2-1, 3 Fortune or a good opener for a long win streak there is no reason to go fast 9, you can end up with 8th


Chơi với những gì bạn có, trừ khi có lõi kinh nghiệm, 3 Thần tài hoặc khởi đầu khoẻ để chuỗi win dài thì đừng đú fast 9, top 8 như chơi

Lv 8

There are many ways to play to hit lv 9, but in case you have to stabilize a bit at lv 8, consider this board

Normally a 2* 4 cost carry with a good frontline is enough to lv 9 at round 5


Có rất nhiều cách def lên lv 9, nhưng nếu máu thấp bạn phải ổn định sàn ở lv 8, xem qua những bài mẫu dưới đây

Thường 2* carry 4 tiền với tank khoẻ là đủ lv 9 ở vòng 5

Lv 8 Lillia Morgana Flex

3
Sage
Sage
2
Dragonlord
Dragonlord
3
Mythic
Mythic
2
Ghostly
Ghostly
2
Arcanist
Arcanist
2
Warden
Warden
2
Invoker
Invoker
Illaoi
Illaoi
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Janna
Janna
Diana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Diana
Neeko
Neeko
Lillia
Spear of Shojin
Morellonomicon
Lillia
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Zyra
Zyra
Illaoi
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Janna
Diana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Neeko
Lillia
Spear of Shojin
Morellonomicon
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Zyra
Advertisement

Lv 8 Kayn & Morgana Flex

3
Sage
Sage
4
Bruiser
Bruiser
3
Reaper
Reaper
2
Altruist
Altruist
2
Heavenly
Heavenly
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Ghostly
Ghostly
2
Umbral
Umbral
Kayn
Bloodthirster
Titan's Resolve
Kayn
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Tahm Kench
Tahm Kench
Yone
Yone
Sylas
Sylas
Zyra
Zyra
Riven
Riven
Galio
Galio
Kha'Zix
Kha'Zix
Diana
Diana
Soraka
Soraka
Kayn
Bloodthirster
Titan's Resolve
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Tahm Kench
Yone
Sylas
Zyra
Riven
Galio
Kha'Zix
Diana
Soraka

Lv 9: 1 + 2

4
Sage
Sage
1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
3
Altruist
Altruist
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Ghostly
Ghostly
2
Bruiser
Bruiser
Kayn
Bloodthirster
Titan's Resolve
Kayn
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Diana
Diana
Rakan
Rakan
Zyra
Zyra
Riven
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Galio
Soraka
Soraka
Wukong
Wukong
Kayn
Bloodthirster
Titan's Resolve
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Diana
Rakan
Zyra
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Soraka
Wukong

Replace Kha'Zix = Rakan Wukong and upgrade with any variant below

 • Morgana -> Rakan/Azir/Hwei
 • Kayn -> Wukong/Udyr

If your Morgana is 2*, waiting for 2 star 5 cost for transition


Thay Khazix - Rakan Wukong rồi chuyển đồ

 • Morgana -> Rakan/Azir/Hwei
 • Kayn -> Wukong/Udyr

Nếu Morgana của bạn 2 sao, đợi 2 sao 5 tiền rồi hẳn chuyển đồ

Advertisement

2 + 5 + Hwei > Morgana/Leesin (best variant/phiên bản mạnh nhất)

1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
1
Artist
Artist
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Dragonlord
Dragonlord
3
Sage
Sage
2
Heavenly
Heavenly
2
Altruist
Altruist
2
Dryad
Dryad
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
Soraka
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Wukong
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Ornn
Azir
Spear of Shojin
Morellonomicon
Azir
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Hwei
Janna
Janna
Diana
Diana
Rakan
Spear of Shojin
Morellonomicon
Rakan
Udyr
Bloodthirster
Titan's Resolve
Udyr
Morgana
Morgana
Lee Sin
Lee Sin
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Ornn
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Azir
Spear of Shojin
Morellonomicon
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Janna
Diana
Rakan
Spear of Shojin
Morellonomicon
Udyr
Bloodthirster
Titan's Resolve
Morgana
Lee Sin

Udyr can play with BT + Titan or tank items

In 14.8 Annie > Janna


Udyr có thể chơi với Huyết kiếm + Quyền năng hoặc trang bị tank

Ở bản 14.8 Annie > Janna

2 + 3 + Sett > Morgana/Leesin

1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
1
Artist
Artist
4
Dragonlord
Dragonlord
3
Sage
Sage
2
Heavenly
Heavenly
2
Altruist
Altruist
3
Mythic
Mythic
2
Warden
Warden
2
Invoker
Invoker
Soraka
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve
Wukong
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Nautilus
Lillia
Lillia
Sett
Bloodthirster
Titan's Resolve
Sett
Janna
Janna
Diana
Diana
Rakan
Spear of Shojin
Morellonomicon
Rakan
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Hwei
Morgana
Morgana
Lee Sin
Lee Sin
Soraka
Wukong
Bloodthirster
Titan's Resolve