Sign up

[Set 11] Dualist Tristana

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Tristana BiS require lots of bows

6
Duelist
Duelist
1
Great
Great
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
2
Sage
Sage
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Volibear
Lee Sin
Ionic Spark
Lee Sin
Wukong
Wukong
Diana
Diana
Qiyana
Qiyana
Yasuo
Yasuo
Tristana
Infinity Edge
Last Whisper
Hand Of Justice
Tristana
Tristana
Runaan's Hurricane
Last Whisper
Giant Slayer
Tristana
Irelia
Runaan's Hurricane
Irelia
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Lee Sin
Ionic Spark
Wukong
Diana
Qiyana
Yasuo
Tristana
Infinity Edge
Last Whisper
Hand Of Justice
Tristana
Runaan's Hurricane
Last Whisper
Giant Slayer
Irelia
Runaan's Hurricane

Items for Tristana

Runaan's Hurricane
Runaan's Hurricane
Last Whisper
Last Whisper
Giant Slayer
Giant Slayer
Deathblade
Deathblade
Infinity Edge
Infinity Edge
Hand Of Justice
Hand Of Justice

We prefer Volibear BiS first (BT + Titan + any dmg item) then try to pick as many bows as possible

Runaan is the best item for Tristana and Irelia

If not build Tristana with crit items to utilize gloves

Advertisement

Ưu tiên đồ cho Volibear (Huyết kiếm + Quyền năng + 1 đồ dmg) rồi lấy cung nhiều nhất có thể

Cuồng cung là món mạnh nhất cho Tris và Irelia

Nếu ko lắp chí mạng để tối ưu mảnh găng tay

Early game

Can play with Duelist Darius Yorick or make a lose streak with Fortune

Because this is a reroll comp don't deeply gamble

Keep Yasuo on bench


Khởi đầu với form Darius Yorick hoặc đánh chuỗi thua với thần tài nếu có

Bởi vì đây là bài reroll nên đừng nghẹo quá sâu :>

Nhớ giữ Yasuo

3
Heavenly
Heavenly
2
Behemoth
Behemoth
2
Umbral
Umbral
2
Duelist
Duelist
Kha'Zix
Kha'Zix
Malphite
Malphite
Darius
Bloodthirster
Titan's Resolve
Darius
Qiyana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Qiyana
Yorick
Yorick
Qiyana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Qiyana
Kha'Zix
Malphite
Darius
Bloodthirster
Titan's Resolve
Qiyana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Yorick
Qiyana
Bloodthirster
Titan's Resolve
Advertisement

Lv 7 rolling

6
Duelist
Duelist
2
Dragonlord
Dragonlord
Darius
Darius
Yasuo
Yasuo
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Tristana
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Volibear
Qiyana
Qiyana
Diana
Diana
Lee Sin
Lee Sin
Darius
Yasuo
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Qiyana
Diana
Lee Sin

After 3* Volibear/Tris, hit lv 8 and roll for the other to find high cost unit


Sau khi 3* Volibear/Tris, lên lv 8 mạ vàng đứa còn lại và kiếm tướng bậc cao

Lv 8 capped board

6
Duelist
Duelist
1
Great
Great
2
Heavenly
Heavenly
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Sage
Sage
Yasuo
Yasuo
Qiyana
Qiyana
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Tristana
Irelia
Irelia
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Volibear
Diana
Diana
Lee Sin
Ionic Spark
Lee Sin
Wukong
Wukong
Yasuo
Qiyana
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Irelia
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Diana
Lee Sin
Ionic Spark
Wukong
Advertisement

Lv 8 Duelist Emblem

9
Duelist
Duelist
2
Dragonlord
Dragonlord
2
Umbral
Umbral
Qiyana
Qiyana
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Tristana
Darius
Darius
Yasuo
Yasuo
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Volibear
Lee Sin
Lee Sin
Irelia
Irelia
Yone
Duelist Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Yone
Diana
Duelist Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Diana
Qiyana
Tristana
Infinity Edge
Hand Of Justice
Last Whisper
Darius
Yasuo
Volibear
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Lee Sin
Irelia
Yone
Duelist Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve
Diana
Duelist Emblem
Bloodthirster
Titan's Resolve

Yone is better at lv 8 but Diana is better at lv 9 with Wukong. In reality, play the first one got 3* (less contested in your lobby)


Yone ngon hơn ở lv 8 nhưng Diana kết hợp tốt với Wukong ở lv 9. Thực tế thì cứ chơi con nào dễ 3* ít bị tranh nhất

Augments

Fine Vintage
Fine Vintage
Gargantuan Resolve
Gargantuan Resolve
Keepers II
Keepers II
Combat Caster
Combat Caster
Stationary Support III
Stationary Support III
Accomplice
Accomplice
Advertisement

Support items are great for Volibear, not to mention Zhonya's Paradox


Trang bị hỗ trợ cực ngon cho Volibear, chưa kể Đồng hồ cát