[Set 11] Invoker/Mythic Lillia Flex

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Scroll down for new Lillia Morgana strategy (Kéo xuống để xem giáo án mới Lillia Morgana)

1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
3
Sage
Sage
3
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
3
Mythic
Mythic
2
Arcanist
Arcanist
2
Ghostly
Ghostly
2
Warden
Warden
2
Invoker
Invoker
Neeko
Neeko
Wukong
Wukong
Illaoi
Ionic Spark
Illaoi
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Diana
Diana
Rakan
Rakan
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Morgana
Janna
Janna
Neeko
Wukong
Illaoi
Ionic Spark
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Diana
Rakan
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Morgana
Morellonomicon
Spear of Shojin
Janna

Early game

3
Mythic
Mythic
2
Behemoth
Behemoth
2
Sniper
Sniper
2
Ghostly
Ghostly
Cho'Gath
Cho'Gath
Kog'Maw
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Kog'Maw
Caitlyn
Caitlyn
Neeko
Neeko
Shen
Shen
Cho'Gath
Kog'Maw
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Caitlyn
Neeko
Shen

Lv 8

5
Mythic
Mythic
4
Invoker
Invoker
2
Bruiser
Bruiser
2
Umbral
Umbral
Kog'Maw
Kog'Maw
Tahm Kench
Tahm Kench
Nautilus
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Neeko
Neeko
Alune
Morellonomicon
Alune
Sylas
Sylas
Annie
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Annie
Kog'Maw
Tahm Kench
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Neeko
Alune
Morellonomicon
Sylas
Annie
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Advertisement

After 14.8 this form will be playable at lv 8 with 2 STARS Lillia OR Morgana, hit lv 9 and pivot into normal Invoker comp or fast 9 Azir/Hwei


Từ bản 14.8 form này có thể def máu ở lv 8 với 2 SAO Lillia HOẶC Morgana, lên lv 9 rồi chốt form Thuật sĩ hoặc fast 9 Azir/Hwei

Lv 9 Invoker (Thuật sĩ)

1
Artist
Artist
5
Mythic
Mythic
4
Invoker
Invoker
2
Bruiser
Bruiser
2
Umbral
Umbral
2
Warden
Warden
Kog'Maw
Kog'Maw
Tahm Kench
Tahm Kench
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Statikk Shiv
Hwei
Sylas
Sylas
Annie
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Annie
Nautilus
Nautilus
Azir
Azir
Sett
Sett
Kog'Maw
Tahm Kench
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Hwei
Spear of Shojin
Morellonomicon
Statikk Shiv
Sylas
Annie
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Warmog's Armor
Nautilus
Azir
Sett

Mythic Emblem (Ấn Thần thoại)

7
Mythic
Mythic
1
Artist
Artist
4
Invoker
Invoker
2
Behemoth
Behemoth
2
Dryad
Dryad
Cho'Gath
Cho'Gath
Kog'Maw
Kog'Maw
Tahm Kench
Tahm Kench
Annie
Mythic Emblem
Crownguard
Ionic Spark
Annie
Lillia
Blue Buff
Archangel's Staff
Giant Slayer
Lillia
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Hwei
Morellonomicon
Hwei
Ornn
Ornn
Azir
Azir
Cho'Gath
Kog'Maw
Tahm Kench
Annie
Mythic Emblem
Crownguard
Ionic Spark
Lillia
Blue Buff
Archangel's Staff
Giant Slayer
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Hwei
Morellonomicon
Ornn
Azir
Advertisement

With 7 Mythic, your frontline is tough that AS is better than Rabadon, but you need lots of tears


Dàn tank của bạn rất khoẻ với 7 Thần thoại nên Quyền trượng sẽ mạnh hơn Mũ phù thuỷ

New strategy (Giáo án mới) lv 8 Lillia & Morgana

3
Sage
Sage
2
Dragonlord
Dragonlord
3
Mythic
Mythic
2
Ghostly
Ghostly
2
Arcanist
Arcanist
2
Warden
Warden
2
Invoker
Invoker
Illaoi
Illaoi
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Janna
Janna
Zyra
Zyra
Neeko
Neeko
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Lillia
Nautilus
Nautilus
Diana
Diana
Illaoi
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Janna
Zyra
Neeko
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nautilus
Diana

Small tip for 2 Invoker Lillia: Shojin is fine with a small bonus atk speed (10-15% from Morello, GS, Best friend), she recovers 45 + 5 mana after exactly 3s!


Mẹo nhỏ với Lillia 2 Thuật sư: có thể ghép Shojin với một lượng nhỏ tốc đánh (10-15% từ Quỷ thư, Diệt, Bạn thân), nó sẽ hồi 45 + 5 mana sau đúng 3s!

Advertisement

Lv 9

1
Lovers
Lovers
1
Great
Great
3
Sage
Sage
3
Dragonlord
Dragonlord
2
Heavenly
Heavenly
3
Mythic
Mythic
2
Ghostly
Ghostly
2
Arcanist
Arcanist
2
Warden
Warden
2
Invoker
Invoker
Illaoi
Ionic Spark
Illaoi
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Morgana
Janna
Janna
Rakan
Rakan
Neeko
Neeko
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Lillia
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Diana
Diana
Wukong
Wukong
Illaoi
Ionic Spark
Morgana
Spear of Shojin
Morellonomicon
Janna
Rakan
Neeko
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Giant Slayer
Nautilus
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Diana