Sign up

[Set 11] Flexible Bard reroll - Master Class ✨

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

14.9: Only play with artifact items (chỉ chơi khi có đồ Ornn)

1
Great
Great
3
Heavenly
Heavenly
2
Altruist
Altruist
3
Mythic
Mythic
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Bruiser
Bruiser
2
Arcanist
Arcanist
2
Trickshot
Trickshot
Tahm Kench
Forbidden Idol
Gargoyle Stoneplate
Dragon's Claw
Tahm Kench
Riven
Riven
Neeko
Neeko
Sivir
Sivir
Wukong
Wukong
Bard
Wit's End
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Bard
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Soraka
Morellonomicon
Soraka
Zoe
Zoe
Tahm Kench
Forbidden Idol
Gargoyle Stoneplate
Dragon's Claw
Riven
Neeko
Sivir
Wukong
Bard
Wit's End
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Kayle
Talisman of Speed
Soraka
Morellonomicon
Zoe

WTF -1.26?

Items for Bard

Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Hextech Gunblade
Red Buff
Red Buff
Giant Slayer
Giant Slayer
Wit's End
Wit's End
Advertisement

No matter what you play 2 Guinsoo are a must, every small bonus atk speed exponentially increases Bard DPS. Don't play Bard if your opener doesn't contain Guinsoo

Hextech keeps the fight longer for stacking, it also synergizes well with Tahm Kench and Steadfast Heart


2 Cuồng đao là bắt buộc bởi đánh càng nhanh, DPS Bard gây ra càng nhiều. Đừng chơi Bard nếu bạn không khởi đầu với Cuồng đao

Kiếm súng Hextech giúp Bard sống lâu trong giao tranh để tích số Cuồng đao, và cũng hồi lại máu cho Tahm Kench với Trái tim kiên định (giảm sát thương nhận phải khi còn nhiều máu).

Early game

3
Trickshot
Trickshot
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Warden
Warden
2
Bruiser
Bruiser
2
Dryad
Dryad
Teemo
Teemo
Garen
Gargoyle Stoneplate
Garen
Sivir
Sivir
Bard
Guinsoo's Rageblade
Bard
Riven
Riven
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Teemo
Garen
Gargoyle Stoneplate
Sivir
Bard
Guinsoo's Rageblade
Riven
Kayle
Talisman of Speed
Rek'Sai
Gnar
Advertisement

Early game alternative

2
Heavenly
Heavenly
3
Mythic
Mythic
2
Behemoth
Behemoth
2
Trickshot
Trickshot
Cho'Gath
Gargoyle Stoneplate
Cho'Gath
Neeko
Neeko
Sivir
Sivir
Malphite
Malphite
Bard
Guinsoo's Rageblade
Bard
Cho'Gath
Gargoyle Stoneplate
Neeko
Sivir
Malphite
Bard
Guinsoo's Rageblade

Personally I only play Bard if I got him at stage 2, other Quinsoo holders are neither bad (Sivir) nor poorly synergized (Cait, Senna), Teemo in case you want to cope

Choose Talisman of Speed because it's 100% better than Aid, unlike what you are thinking Bard only needs atk speed!


Cá nhân mình chỉ chơi Bard nếu xuất hiện từ Vòng 2, các tướng còn lại cầm Cuồng đao đều yếu (Sivir) hoặc không phù hợp (Cait, Senna), Teemo nếu bạn muốn ép bài

Chọn Bùa tốc độ cho Kayle vì 100% nó mạnh hơn bùa Hỗ trợ, mình biết bạn đang nghĩ gì nhưng Bard chỉ cần tốc đánh

Advertisement

Lv 7 rolling

1
Great
Great
3
Heavenly
Heavenly
2
Altruist
Altruist
3
Mythic
Mythic
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Arcanist
Arcanist
2
Trickshot
Trickshot
2
Bruiser
Bruiser
Neeko
Neeko
Bard
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Bard
Soraka
Morellonomicon
Soraka
Zoe
Zoe
Sivir
Sivir
Riven
Riven
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Tahm Kench
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Dragon's Claw
Tahm Kench
Wukong
Wukong
Neeko
Bard
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Soraka
Morellonomicon
Zoe
Sivir
Riven
Kayle
Talisman of Speed
Tahm Kench
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Dragon's Claw
Wukong

At lv 8 add Wukong > Rakan/Lissandra, you may want to bench Malphite before finding 5 cost


Ở lv8 thêm Wukong > Rakan/Lissandra, hãy nhớ mua sẵn Malphite trước khi tìm quân cờ 5 vàng.

Lv 8 Bruiser variant (Biến thể đấu sĩ)

4
Bruiser
Bruiser
3
Storyweaver
Storyweaver
3
Mythic
Mythic
2
Trickshot
Trickshot
2
Invoker
Invoker
2
Umbral
Umbral
Sivir
Sivir
Riven
Riven
Bard
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Bard
Tahm Kench
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Redemption
Tahm Kench
Lillia
Lillia
Galio
Galio
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Alune
Alune
Sylas
Thief's Gloves
Sylas
Sivir
Riven
Bard
Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Tahm Kench
Gargoyle Stoneplate
Steadfast Heart
Redemption
Lillia
Galio
Kayle
Talisman of Speed
Alune
Sylas
Thief's Gloves
Advertisement

Currently Heavenly version > Bruiser, in future maybe the meta will be balanced and we can play depending on the aug


Hiện tại form Thiên cung > Đấu sĩ, tuy nhiên sau này meta cân bằng có thể ta sẽ chơi tùy thuộc vào lõi nâng cấp

Augments

Help Is On The Way
Help Is On The Way
Heroic Grab Bag
Heroic Grab Bag
Unified Resistance II
Unified Resistance II
Crash Test Dummies
Crash Test Dummies
Inspiring Epitaph
Inspiring Epitaph
Stationary Support III
Stationary Support III

We want support items for a strong frontline for Guinsoo stacking, sometimes atk speed for Bard (including Zeke)


Ta sẽ cần đồ hỗ trợ để dàn trước khỏe tích số Cuồng đao, đôi khi là những lõi hỗ trợ tốc đánh cho Bard (kể cả Zeke)

Advertisement

Changelog

14.6 PBE: initial release

14.6: Add Altruist variant, currently the best one

14.7B: until now rewrite the whole in-depth guide, because this comp is boring and I'm lazy to update it xD

14.8: update optimal items for Tahm Kench

14.9: only play with Wit's end or Forbidden Idol