Sign up

[Set 11] Porcelain Ashe

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Invoker variant (Biến thể Thuật sĩ)

4
Porcelain
Porcelain
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Warden
Warden
2
Arcanist
Arcanist
2
Sniper
Sniper
Nautilus
Nautilus
Amumu
Redemption
Amumu
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Annie
Lissandra
Spear of Shojin
Lissandra
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Lux
Lux
Kog'Maw
Kog'Maw
Azir
Azir
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Lillia
Nautilus
Amumu
Redemption
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Lissandra
Spear of Shojin
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Lux
Kog'Maw
Azir
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap

Warden variant (Biến thể Cảnh vệ)

4
Porcelain
Porcelain
4
Arcanist
Arcanist
4
Warden
Warden
3
Fated
Fated
2
Sniper
Sniper
Illaoi
Illaoi
Sett
Sett
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Amumu
Nautilus
Nautilus
Lissandra
Spear of Shojin
Lissandra
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Syndra
Syndra
Aphelios
Aphelios
Lux
Lux
Illaoi
Sett
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Lissandra
Spear of Shojin
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Syndra
Aphelios
Lux

Game plan (Lối chơi)

As you can see we can cap into 2 variants

Invoker:

 • Better variant and higher capped board
 • Expensive and needs Lissandra to stabilize, tough to play at lv 8
 • Can be fixed with a Porcelain emblem on Annie, exp augments or a big Fortune cashout

Warden:

 • Easy to play vertically from Senna opener, comfortable with AD flex strategy
 • Stable lv 8 form to hit lv 9
 • Weaker capped board, your main tank Amumu can't compare to other 4 cost

The game plan is playing with what you have until lv 8, sell the whole board to buy 4 cost from Invoker variant, Warden is your backup plan when you have a bad opener but still cap to Invoker at lv 9 if possible

In this guide I will upgrade the board vertically with Warden, you might want to skip into Invoker section


Như bạn thấy có 2 biến thể:

Thuật sĩ:

 • Mạnh hơn phiên bản Cảnh vệ
 • Form bài đắt đỏ và cần lên Lissandra sớm, khó chơi ở lv 8
 • Có thể cải thiện với ấn STH cho Annie, lõi kinh nghiệm hoặc nổ hũ Thần tài to

Cảnh vệ:

 • Dễ nâng cấp bài từ form def Senna, dễ chơi AD flex
 • Lv 8 dễ thở hơn để lên 9
 • Form bài cuối yếu, tank chính Amumu tank ko bằng 4 tiền

Cách chơi là def bài đến lv 8 bán hết xoay 4 tiền form Thuật sĩ, chơi Cảnh vệ khi bạn thọt máu nhưng cuối game vẫn nên chốt form Thuật sĩ nếu có thể

Trong bài viết này mình sẽ đi với form Cảnh vệ vì dễ nâng cấp, bạn có thể skip kéo xuống form Thuật sĩ

Advertisement

Items for Ashe

Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Last Whisper
Hextech Gunblade
Hextech Gunblade
Deathblade
Deathblade
Runaan's Hurricane
Runaan's Hurricane
Infinity Edge
Infinity Edge
Giant Slayer
Giant Slayer
Red Buff
Red Buff
Sniper's Focus
Sniper's Focus

BiS is Guinsoo + LW + GB > DB/IE/Runaan > RB/GS. Gunblade not only holds the fight longer for Guinsoo stack but also lets Ashe be able to 1 vs 2, 3 (not to mention dmg reduction from Porcelain)

Keep in mind GB consumes 1 more Rod for Lillia and Liss, which can be replaced by IE for easy flexing into Kai'Sa


Best đồ của Ashe là Cuồng đao + Cung xanh + Kiếm súng > Kiếm tử thần/Vô cực/Cuồng cung > Bùa đỏ/Diệt. Kiếm súng không những kéo dài giao tranh để tích số Cuồng đao mà còn giúp Ashe có thể 1 vs 2, 3 (cộng với giảm st từ STH)

Nên nhớ Kiếm súng sẽ tốn thêm 1 mảnh gậy rất cần thiết cho Lillia và Liss, nên có thể thay bằng Vô cực vừa dễ flex sang Kai'Sa

Early game

3
Inkshadow
Inkshadow
2
Ghostly
Ghostly
2
Sniper
Sniper
2
Bruiser
Bruiser
2
Warden
Warden
2
Dryad
Dryad
Caitlyn
Caitlyn
Aatrox
Aatrox
Jax
Gargoyle Stoneplate
Jax
Senna
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Senna
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Senna
Infinity Edge
Last Whisper
Senna
Caitlyn
Aatrox
Jax
Gargoyle Stoneplate
Senna
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Rek'Sai
Gnar
Senna
Infinity Edge
Last Whisper
Advertisement

You can slam IE and LW first to have options for both Ashe and Kai'Sa, slamming Quinsoo in early game will minimize your choice


Có thể lắp Vô cực + Cung xanh trước để có thể xoay Ashe hoặc Kai'Sa, ghép cuồng đao sẽ hạn chế lựa chọn của bạn

Lv 8, can skip to Invoker section (có thể kéo xuống phần Thuật sĩ)

4
Sniper
Sniper
4
Warden
Warden
2
Ghostly
Ghostly
2
Porcelain
Porcelain
Caitlyn
Caitlyn
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Amumu
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Senna
Senna
Jax
Jax
Aphelios
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Caitlyn
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Illaoi
Nautilus
Senna
Jax
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade

Lv 9 Jax = Synda + Sett

Advertisement

Lv 9

4
Porcelain
Porcelain
4
Warden
Warden
4
Arcanist
Arcanist
3
Fated
Fated
2
Sniper
Sniper
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Amumu
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Aphelios
Aphelios
Syndra
Syndra
Sett
Sett
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Lux
Lux
Lissandra
Spear of Shojin
Lissandra
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Aphelios
Syndra
Sett
Illaoi
Nautilus
Lux
Lissandra
Spear of Shojin

Lv 8 Invoker (Thuật sĩ)

4
Invoker
Invoker
3
Porcelain
Porcelain
3
Mythic
Mythic
2
Sniper
Sniper
2
Warden
Warden
Lux
Lux
Kog'Maw
Kog'Maw
Nautilus
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Lillia
Amumu
Redemption
Amumu
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Ashe
Alune
Alune
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Annie
Lux
Kog'Maw
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Amumu
Redemption
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Alune
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor

If you can't get Blue Buff for Lillia, her second best item is Adaptive Helm, not Shojin!


Nếu không có Bùa xanh cho Lillia thì đồ tốt nhất cho ẻm là Mũ thích nghi chứ không phải là Shojin!

Advertisement

Lv 9

4
Porcelain
Porcelain
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Arcanist
Arcanist
2
Sniper
Sniper
2
Warden
Warden
Lux
Lux
Kog'Maw
Kog'Maw
Nautilus
Nautilus
Lissandra
Spear of Shojin
Lissandra
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Amumu
Redemption
Amumu
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Annie
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Lillia
Azir
Azir
Lux
Kog'Maw
Nautilus
Lissandra
Spear of Shojin
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Amumu
Redemption