[Set 11] Sniper Warden Ashe (Cảnh vệ Bắn tỉa)

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
4
Warden
Warden
4
Sniper
Sniper
3
Fated
Fated
2
Ghostly
Ghostly
2
Arcanist
Arcanist
2
Porcelain
Porcelain
Illaoi
Illaoi
Sett
Sett
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Amumu
Nautilus
Nautilus
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Aphelios
Syndra
Syndra
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Senna
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Ashe
Illaoi
Sett
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Nautilus
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Syndra
Caitlyn
Senna
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge

Warning (Cảnh báo)

This comp is theoretically weak, Sniper is over buffed in 14.10 which makes this comp playable, in future balance you should replace Cait + Senna with Lux + Lissandra.

This guide will be deleted in the future, original guide is here: https://bitly.cx/sniperashe


Trên lý thuyết thì team này nhót, chơi đc bản 14.10 vì Bắn tỉa buff lố, sau này cân bằng thì thay Cait + Senna bằng Lux + Lissandra

Giáo án này sẽ bị xoá, bài viết gốc ở đây: https://bitly.cx/sniperashe

Items for Ashe

Guinsoo's Rageblade
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Last Whisper
Infinity Edge
Infinity Edge
Hextech Gunblade
Hextech Gunblade
Deathblade
Deathblade
Runaan's Hurricane
Runaan's Hurricane
Giant Slayer
Giant Slayer
Sniper's Focus
Sniper's Focus
Wit's End
Wit's End
Advertisement

BiS is Guinsoo + LW + GB/IE > others

  • GB: good with 4 Porcelain, with damage reduction she can 1 vs 2, 3 and stack Guinsoo more
  • IE: better with 4 Sniper, where you want to kill enemy fast to keep them far away for Sniper bonus, not to mention frontline in this team is slightly weaker to utilize healing from GB

Keep in mind GB consumes 1 more Rod for Lillia and Liss, which IE can replace for easy flexing into Kai'Sa


Best đồ của Ashe là Cuồng đao + Cung xanh + Kiếm súng/Vô cực > còn lại

  • Kiếm súng: mạnh với team 4 STH, với giảm sát thuơ g Ashe có thể cân 2, 3 đứa và stack Cuồng đao nhiều hơn
  • Vô cực: ngon hơn với 4 Bắn tỉa, bạn cần nhiều sát thương hạ gục nhanh để giữ khoảng cách với tướng địch duy trì buff bắn tỉa, chưa kể dàn trước của team Cảnh vệ yếu hơn để tận dụng heal

Nên nhớ Kiếm súng sẽ tốn thêm 1 mảnh gậy rất cần thiết cho Lillia và Liss, nên có thể thay bằng Vô cực vừa dễ flex sang Kai'Sa

Early game

3
Inkshadow
Inkshadow
2
Ghostly
Ghostly
2
Sniper
Sniper
2
Bruiser
Bruiser
2
Warden
Warden
2
Dryad
Dryad
Caitlyn
Caitlyn
Aatrox
Aatrox
Jax
Gargoyle Stoneplate
Jax
Senna
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Senna
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Senna
Infinity Edge
Last Whisper
Senna
Caitlyn
Aatrox
Jax
Gargoyle Stoneplate
Senna
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Rek'Sai
Gnar
Senna
Infinity Edge
Last Whisper

Can slam IE and LW first for flexing between Ashe and Kai'Sa, slamming Quinsoo in early game will minimize your choice


Có thể ghép Vô cực + Cung xanh trước để flex Ashe hoặc Kai'Sa, ghép cuồng đao sẽ hạn chế lựa chọn của bạn

Advertisement

Lv 8

4
Sniper
Sniper
4
Warden
Warden
2
Ghostly
Ghostly
2
Porcelain
Porcelain
Caitlyn
Caitlyn
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Amumu
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Senna
Senna
Jax
Jax
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Ashe
Caitlyn
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Illaoi
Nautilus
Senna
Jax
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge

Normally Aphelios and Sett are your 2nd carry


Thường carry phụ là Aphelios và Sett

Lv 9

4
Sniper
Sniper
4
Warden
Warden
3
Fated
Fated
2
Ghostly
Ghostly
2
Porcelain
Porcelain
2
Arcanist
Arcanist
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Amumu
Sett
Thief's Gloves
Sett
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Ashe
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Syndra
Syndra
Caitlyn
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Sett
Thief's Gloves
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Illaoi
Nautilus
Syndra
Advertisement

Sniper Emblem | Ấn Bắn tỉa

6
Sniper
Sniper
4
Warden
Warden
2
Ghostly
Ghostly
2
Porcelain
Porcelain
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Amumu
Sett
Sniper Emblem
Sett
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Ashe
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Kog'Maw
Kog'Maw
Caitlyn
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Sett
Sniper Emblem
Aphelios
Guinsoo's Rageblade
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Illaoi
Nautilus
Kog'Maw

Warden Emblem | Ấn Cảnh vệ

6
Warden
Warden
4
Sniper
Sniper
2
Ghostly
Ghostly
2
Porcelain
Porcelain
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Amumu
Sett
Sett
Aphelios
Warden Emblem
Aphelios
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Ashe
Illaoi
Illaoi
Nautilus
Nautilus
Gnar
Gnar
Caitlyn
Senna
Amumu
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Sett
Aphelios
Warden Emblem
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Infinity Edge
Illaoi
Nautilus
Gnar

Porcelain Emblem | Ấn STH

4
Porcelain
Porcelain
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Sniper
Sniper
2
Warden
Warden
Lux
Lux
Kog'Maw
Kog'Maw
Nautilus
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Lillia
Amumu
Redemption
Amumu
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Ashe
Alune
Alune
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Porcelain Emblem
Annie
Lux
Kog'Maw
Nautilus
Lillia
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Amumu
Redemption
Ashe
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Hextech Gunblade
Alune
Annie
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Porcelain Emblem
Advertisement

If you can't get Blue Buff for Lillia, her second best item is Adaptive Helm, not Shojin!


Nếu không có Bùa xanh cho Lillia thì đồ tốt nhất cho ẻm là Mũ thích nghi chứ không phải là Shojin!

Lv 9 Porcelain emblem | Ấn STH

5
Porcelain
Porcelain
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Arcanist
Arcanist
2
Sniper
Sniper
2
Warden
Warden
Lux
Lux
Kog'Maw
Kog'Maw