[Set 11] Storied Champion Garen

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Tier list from TOP 1 CHALLENGER VN YBY1!

🇬🇧 English: Link

🇻🇳 Vietnamese: Link

Set 11 comp list: Link

Storied Champion
Storied Champion

Update 14.13

6
Warden
Warden
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Arcanist
Arcanist
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Amumu
Amumu
Illaoi
Illaoi
Sett
Bloodthirster
Sett
Nautilus
Nautilus
Gnar
Gnar
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Irelia
Zoe
Zoe
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Amumu
Illaoi
Sett
Bloodthirster
Nautilus
Gnar
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Zoe
Advertisement

Why not 7 Storyweaver? (Tại sao không phải 7 Sử gia)

It's simple, in 7 SW team Kayle is the main carry, a 3 star 1 cost with only 2 Warden can't cook in late game. Only play 7 SW with an Emblem (see below)


Lý do đơn giản là trong team 7 Sử gia Kayle là dmg chính, một con 3 sao 1 tiền với 2 Cảnh vệ sẽ chim cook cuối game. Chỉ chơi khi có Ấn (xem ở dưới)

Items for Garen

Dragon's Claw
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Archangel's Staff
Sterak's Gage
Sterak's Gage
Bloodthirster
Bloodthirster
Hand Of Justice
Hand Of Justice
Innervating Locket
Innervating Locket
Talisman Of Ascension
Talisman Of Ascension
Silvermere Dawn
Silvermere Dawn
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Garen
Garen
Innervating Locket
Archangel's Staff
Titan's Resolve
Garen
Garen
Talisman Of Ascension
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Garen
Garen
Silvermere Dawn
Bloodthirster
Archangel's Staff
Garen
Advertisement
  • DClaw is the best healing source, BT is only better with high damage build like Silvermere Dawn
  • Titans or Sterak are the same, but I prefer Titans in case Gargantuan Resolve or Radiant Refactor
  • Innervating Locket are the most powerful artifact items

Archangel built makes him much tanky but deals less dmg, as a single target unit he can't cook when your whole team is wiped no matter how tanky he is. In that case, put one Omnivamp item on Irelia and Sett is a must for survivability


  • Vuốt rồng hồi máu nhiều nhất, Huyết kiếm chỉ ngon hơn với lối build nhiều sát thương như Chuỳ bạch ngân
  • Quyền năng và Móng vuốt mạnh như nhau, nhưng ưu tiên Quyền năng nếu lỡ có lõ Quyền năng hoặc Tái hiện thánh quang
  • Dây chuyền tự lực là trang bị tạo tác mạnh nhất

Lắp Quyền trượng khiến Garen trâu hơn nhiều nhưng gây ít dmg hơn, nhưng vì là tướng đơn mục tiêu Garen ko thể solo khi cả team bị quét sạch. Trong trường hợp đó hãy ghép 1 món Hút máu cho Irelia và Sett để sóng sót trong giao tranh

Early game

5
Warden
Warden
3
Storyweaver
Storyweaver
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Sivir
Sivir
Jax
Jax
Amumu
Amumu
Zyra
Zyra
Kayle
Talisman of Aid
Kayle
Gnar
Gnar
Illaoi
Illaoi
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Sivir
Jax
Amumu
Zyra
Kayle
Talisman of Aid
Gnar
Illaoi

Lv 4 roll for 3* Garen at 3-1 and buy all Warden you see. We want to hit 6 Warden > 3 Storyweaver Green Kayle (Garen doesn't benefit from 2 others)


Lv 4 roll 3* Garen ở 3-1 và mua hết Cảnh vệ. Lên 6 Cảnh vệ trước > Sử gia Kayle bỉ ngạn Lục (Garen không hưởng lợi từ 2 bỉ ngạn kia)

Advertisement

Late game | Cuối game

If you can fast 9: find items for Irelia, if not slam AP items for Morgana at lv 8


Nếu bạn có thể fast 9: kiếm trang bị cho Irelia, nếu không thì lắp đồ phép cho Morgana ở lv 8

Fast 9 Irelia

6
Warden
Warden
2
Sage
Sage
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Ghostly
Ghostly
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Zyra
Zyra
Nautilus
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Sett
Morgana
Morgana
Gnar
Gnar
Amumu
Amumu
Illaoi
Illaoi
Kayle
Talisman of Aid
Kayle
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Irelia
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Zyra
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Morgana
Gnar
Amumu
Illaoi
Kayle
Talisman of Aid
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade

Capped board

6
Warden
Warden
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Arcanist
Arcanist
2
Dryad
Dryad
Zoe
Zoe
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Nautilus
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Sett
Azir
Spear of Shojin
Azir
Gnar
Gnar
Amumu
Amumu
Illaoi
Illaoi
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Irelia
Kayle
Talisman of Aid
Kayle
Zoe
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Azir
Spear of Shojin
Gnar
Amumu
Illaoi
Irelia
Red Buff
Guinsoo's Rageblade
Hextech Gunblade
Kayle
Talisman of Aid
Advertisement

Try to slam 1 burning and 1 healing item on Sett and Irelia to help them survive with Garen


Cố gắng lắp 1 trang bị thiêu đốt và 1 hồi máu cho Sett và Irelia để giúp trụ lại giao tranh với Garen

Items for Irelia | Trang bị cho Irelia

Broken (Lỗi)
Red Buff
Trickster's Glass
Strong (Mạnh)
Morellonomicon
Runaan's Hurricane
Guinsoo's Rageblade
Guardbreaker
Corrupt Vampiric Scepter
Versatile (Đa dụng)
Infinity Edge
Hextech Gunblade
Giant Slayer
Deathblade

Prior Guinsoo on Irelia and one burning item. Ire's mana is fixed so Trickster doesn't increase her mana


Ưu tiên Cuồng đao cho Ire và 1 món thiêu đốt. Mana Ire là cố định nên cầm Gương lừa gạt ko bị tăng mana

Advertisement

Storyweaver Emblem (ấn Sử gia)

7
Storyweaver
Storyweaver
4
Warden
Warden
2
Arcanist
Arcanist
2
Bruiser
Bruiser
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Illaoi
Storyweaver Emblem
Illaoi
Zyra
Zyra
Riven
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Galio
Nautilus
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Sett
Kayle
Talisman of Aid
Scroll of Force
Tome of Power
Kayle
Zoe
Zoe
Irelia
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Hextech Gunblade
Irelia
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Illaoi
Storyweaver Emblem
Zyra
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Kayle
Talisman of Aid
Scroll of Force
Tome of Power
Zoe
Irelia
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Hextech Gunblade

Warden Emblem (ấn Cảnh vệ)

1
Lovers
Lovers
6
Warden
Warden
2
Dragonlord
Dragonlord
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Arcanist
Arcanist
2
Duelist
Duelist
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve
Archangel's Staff
Garen
Amumu
Amumu
Illaoi
Illaoi
Zoe
Zoe
Irelia
Guinsoo's Rageblade
Red Buff
Hextech Gunblade
Irelia
Nautilus
Nautilus
Sett
Bloodthirster
Sett
Rakan
Warden Emblem
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Rakan
Lee Sin
Lee Sin
Garen
Dragon's Claw
Titan's Resolve